Blogg

Hamiltonplaketten

Det är med stor glädje jag kan berätta, att undertecknad av Svenska Kennelkubben tilldelats HAMILTONPLAKETTEN, SKKs finaste utmärkelse. "För utmärkta förtjänster inom hundaveln avseende uppfödning av  yorkshireterrier".   Det känns verkligen hedrande, speciellt med tanke på att tidigare endast tre yorkuppfödare tilldelats plaketten sedan den instiftades 1911. Utmärkelsen kommer att utdelas i samband med årets Kennelfullmäktige i slutet av september.

Greger får lite tips inför en tävling, av sin mor Rosie.