Blogg

Hamiltonplaketten

Lördagen den 28 september 2019 utdelades Hamiltonplaketten - "Svenska Kennelklubbens förnämsta utmärkelse för uppfödare" - till Kennel Footprints, Anita Skoglund - "för att genom framgångsrikt arbete gagnat hundafveln och härigenom i hög grad främjat klubbens syften".                Anita Hamilton  Anita Hamilton tavla